ضمن خوش آمدگویی خدمت شما متقاضی گرامی، توجه شما را به نکاتی درخصوص
 اجرای آزمونها در سال1399 در این سامانه جلب  می نماید.

آزمونها به دو شیوه حضوری وغیرحضوری برگزار می گردد:

1-آزمونهای حضوری شامل مهارت های هفت گانه کامپیوتر و دوره توجیهی بدوخدمت می باشد و بارعایت دستور العمل های بهداشتی در محل مرکز آزمون برگزار می گردد.

 توجه:شرکت کنندگان درهمه ی آزمونهای این سامانه ابتدا به واحد آموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه ومعرفی نامه شرکت درآزمونها بنام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد دریافت وسپس چنانچه برای اولین باربه این سامانه مراجعه نموده اید با کلیک روی گزینه ثبت نام متقاضیان جدید اقدام به ثبت نام آزمون با رعایت شرایط ذیل نمایید.بعد ازثبت مشخصات شما درسامانه در دفعات بعدی با کد ملی وارد سامانه می شوید.

پرسنل محترم رسمی و پیمانی آموزش و پرورش میبایست در روز اولین جلسه آزمون تصویر حکم کارگزینی سال جاری را به پذیرش مرکز آزمون تحویل دهند . (شاغلین در مدارس غیر دولتی و یا حق التدریس از واحد آموزش مربوطه معرفی شرکت در آزمون مهارتهای هفتگانه به نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یزد دریافت و تحویل پذیرش دهند)

پرسنل محترم پیمانی و رسمی دانشگاه علوم پزشکی یزد نیازی به ارائه معرفی نامه ندارند .

ارسال معرفی نامه ازطریق شبکه دولت و یا نمابر ۳۶۲۴۱۱۵۵و تحویل اصل در اولین جلسه ازمون  های حضوری نیز فراهم می باشد.

نمونه سوالات مهارت هفتگانه:

مهارت اول

مهارت دوم

مهارت سوم

مهارت چهارم

مهارت پنجم

مهارت ششم

مهارت هفتم


2-آزمونهای غیرحضوری آنلاین (دوره های آموزشی الکترونیکی)شامل دوره های آموزشی مدیران و شغلی و یا عمومی  می باشد و شرایط آزمون وشرکت کنندگان هر دوره با بخشنامه به ادارات اعلام می گردد و با مراجعه به این سایت مراحل دانلود منبع آموزشی و ثبت نام و ورود به آزمون را طی خواهید نمود.


توجه داشته باشید هنگام ثبت نام آزمونهای غیرحضوری (آنلاین)امکان انتخاب فقط ساعت9 صبح وجود دارد ولی در روز آزمون بازه ساعتی آزمون از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 می باشد لطفا ساعت ورود به آزمون دوره خود را به نحوی برنامه ریزی نمایید که قبل از ساعت 18  آزمون شما خاتمه پیدا کرده باشد.

نکته1: افرادی که در هردوره ثبت نام می نمایند (آزمون آنلاین)در صورتی که در روز و ساعت مقرر در آزمون غایب یا نمره حد نصاب قبولی کسب ننمایند می توانند در صورت تمایل برابر مقررات مربوطه ، در دوره بعدی مجددمراحل  ثبت نام  را طی نمایند. 

نکته2 : توجه داشته باشید  نام کاربری و رمز عبور کدملی متقاضی می باشد و صرفا یک مرتبه مجاز به ورود به جلسه می باشد. 

ردیف
نام دوره غیرحضوری
مهلت ثبت نام دوره  
تاریخ آزمون دوره
لینک دانلود منبع دوره
ورود به  آزمون دوره
لینک بخشنامه دوره
1
حقوق اداری(دوره آموزشی مدیران)
پایان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
2
آشنایی با وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی ره(دوره آموزشی عمومی)
پایان مهلت ثبت نام1399/03/27
1399/03/29
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
3
قانون مالیات بر ارزش افزوده(دوره آموزشی  شغلی)
پایان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
4
خلاصه سازی مکاتبات ونوشته های اداری(دوره آموزشی شغلی)
پایان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
5
نظام مدیریت اسلامی(دوره آموزشی مدیران)
پایان مهلت ثبت نام
1399/04/03
1399/04/04
دانلودمهلت پایان یافتدانلود
6
ارتباطات سازماني(دوره آموزش شغلی)
پایان مهلت ثبت نام
1399/04/03
1399/04/04
دانلود
مهلت پایان یافتدانلود
7
قانون ماليات هاي مستقيم(دوره آموزشی شغلی)
پایان مهلت ثبت نام1399/04/08
1399/04/09
دانلود
مهلت پایان یافتدانلود
8
روابط کار(مدیران)
پایان مهلت ثبت نام1399/04/10
1399/04/11
دانلود
مهلت پایان یافتدانلود
9
حقوق شهروندی در نظام اداری(کلیه پست ها)
پایان مهلت ثبت نام1399/04/09
1399/04/10
دانلود
مهلت پایان یافتدانلود
10
قانون دیوان محاسبات و اصلاحات بعدی (دوره آموزشی شغلی)
پایان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
11
آشنایی با نظام آموزشی کارکنان دولت(دوره آموزشی شغلیپایان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
12
آمار کاربردی(دوره آموزشی شغلی)
پایان مهلت ثبت نام
1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پایان یافت
دانلود
13
دوره آموزشی فرایندوفنون تصمیم گیری(مدیران)
پایان مهلت ثبت نام
1399/04/25
1399/04/26
دانلود

دانلود
14
آشنایی با الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت(عمومی)
پایان مهلت ثبت نام
1399/04/22
1399/04/23
دانلود
ورود به آزمون
دانلود
15
اصول نظارت و کنترل(دوره آموزش شغلی)
1399/04/26
1399/05/01
1399/05/02
دانلود

دانلود
16
اصول و مبانی نظارت و کنترل در نظام اداری(دوره آموزش شغلی)
1399/04/26
1399/05/01
1399/05/02
دانلود

دانلود
17
مدیریت استرس(مدیران)
1399/04/26
1399/05/01
1399/05/02
دانلود

دانلود
18
سیستم دبیرخانه و بایگانی مکانیزه (اتوماسیون اداری)
1399/04/27
1399/05/01
1399/05/02
دانلود

دانلود
19
آشنایی با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور
1399/05/02
1399/05/08
1399/05/09
دانلود

دانلود
20
حقوق شهروندی در نظام اداری (ویژه دفاتر پیشخوان دولت)
1399/04/29
1399/05/09
1399/05/10
دانلود

دانلود
21
نقش حجاب در حفظ حریم خانواده(کلیه پست ها)
1399/05/02
1399/05/05
1399/05/06
دانلود

دانلود
22
رضایت شغلی و چگونگی اندازه گیری آن
1399/05/02
1399/05/08
1399/05/09
دانلود

دانلود
23
حسابداری مدیریت استراتژیک
1399/05/02
1399/05/08
1399/05/09
دانلود

دانلود
24
آشنایی با اینترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتری
1399/05/02
1399/05/08
1399/05/09
دانلود

دانلود

 توجه:شرکت کنندگان درهمه ی آزمونهای این سامانه ابتدا به واحد آموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه ومعرفی نامه شرکت درآزمونها بنام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان یزد دریافت وسپس چنانچه برای اولین باربه این سامانه مراجعه نموده اید با کلیک روی گزینه ثبت نام متقاضیان جدید اقدام به ثبت نام آزمون با رعایت شرایط ذیل نمایید.بعد ازثبت مشخصات شما درسامانه در دفعات بعدی با کد ملی وارد سامانه می شوید.

در ثبت صحیح اطلاعات فردی و سایر اطلاعات نهایت دقت را مبذول فرمائید زیرا اطلاعات آن در گواهینامه دوره درج می گردد ومسئولیت عدم مغایرت بعهده فرد متقاضی شرکت در آزمون می باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------

در صورت بروز مشکل و هرگونه سوال در مورد نحوه ثبت نام و آزمون می توانید با شماره پشتیبانی آزمون تماس بگیرید .

تلفن تماس با پشتیبانی آزمون 8019-594-0913

 

 

كد ملی :
  * 
کد ملی :   *
كد امنيتي : *
ثبت نام متقاضیان جدید