دوره آموزشي آشنايي باقانون مديريت خدمات کشوري(اشنايي باحقوق وتکاليف کارکنان ومقررات انظباطي) دوره آموزشي قانون مدني
توجه اين سايت با مرورگرفايرفاکس بهتر پشتيباني مي گردد.


با عرض  خوش آمدگويي خدمت شما ، توجه شما را به نکاتي درخصوص
 اجراي آزمونها ي مرکزآموزش وپژوهش هاي توسعه وآينده نگري در سال1399 در اين سامانه جلب  مي نمايد.

همه ي آزمونها درشرايط کرونايي در نيمه دوم سال 99 به شيوه غيرحضوري(آنلاين)برگزار مي گردد

1-آزمونهاي غير حضوري (آنلاين) مهارت هاي هفت گانه کامپيوتر :

الف)باورود به سامانه ثبت نام (پایین همین صفحه)مراحل ثبت نام را طی نمایید وبرای اطمینان از ثبت نام نهایی کارت ورود به جلسه برای خودتان چاپ بگیرید(توضیح اینکه چنانچه  برای اولین بار قصد ورود  به این سامانه دارید حتما باید از طریق گزینه ثبت نام متقاضیان جدید وارد شوید و در نوبت های بعدی با کد ملی ثبت شده در سامانه می توانید ورود داشنه باشید)

ب)در روز آزمون با مراجعه به همین صفحه وکلیک روی گزینه ورود به سامانه آزمونهای مهارت های کامپیوتر و وارد نمودن رمز ورود که در کارت ورود به جلسه درج می کردد در آزمون شرکت نمایید

 توجه:شرکت کنندگان درهمه ي آزمونهاي اين سامانه ابتدا به واحد آموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه ومعرفي نامه شرکت درآزمونها بنام سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يزد دريافت وسپس چنانچه براي اولين باربه اين سامانه مراجعه نموده ايد با کليک روي گزينه ثبت نام متقاضيان جديد (پايين همين صفحه)اقدام به ثبت نام آزمون با رعايت شرايط ذيل نماييد.بعد ازثبت مشخصات شما درسامانه در دفعات بعدي با کد ملي وارد سامانه مي شويد.

پرسنل محترم رسمي و پيماني آموزش و پرورش ميبايست تصوير حکم کارگزيني سال جاري را به عنوان معرفي سازمان خود به دفتر آموزش وپژوهش تحويل نمايند . (شاغلين در مدارس غير دولتي و يا حق التدريس از واحد آموزش مربوطه معرفي شرکت در آزمون مهارتهاي هفتگانه به نام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد دريافت و تحويل دفتر آموزش وپژوهش  دهند)

پرسنل محترم پيماني و رسمي دانشگاه علوم پزشکي يزد نيازي به ارائه معرفي نامه ندارند .

ارسال معرفي نامه ازطريق شبکه دولت و يا نمابر 36241155نيز فراهم مي باشد.

نمونه سوالات مهارت هفتگانه:

مهارت اول

مهارت دوم

مهارت سوم

مهارت چهارم

مهارت پنجم

مهارت ششم

مهارت هفتم


2-دوره هاي  آموزشي غيرحضوري (دوره هاي آموزشي الکترونيکي آنلاين)شامل دوره هاي آموزشي مديران - شغلي - عمومي  مي باشد که ويژگي آزمون و شرايط شرکت کنندگان هر دوره با بخشنامه به ادارات اعلام مي گردد که شما با طي مراحل ثبت نام وپرداخت هزينه آزمون  وسپس با مراجعه به جدول آزمونها در  همين صفحه  مراحل :

دانلود منبع آزمون

دانلودبخشنامه

ورود آزمون
انجام مي گرددتوجه داشته باشيد هنگام ثبت نام آزمونهاي غيرحضوري (آنلاين)امکان انتخاب فقط ساعت9 صبح وجود دارد ولي در روز آزمون بازه ساعتي آزمون از ساعت 9 صبح تا ساعت 18 مي باشد لطفا ساعت ورود به آزمون دوره خود را به نحوي برنامه ريزي نماييد که قبل از ساعت 18  آزمون شما خاتمه پيدا کرده باشد.

نکته1: افرادي که در هردوره ثبت نام مي نمايند (آزمون آنلاين)در صورتي که در روز و ساعت مقرر در آزمون غايب يا نمره حد نصاب قبولي(60درصداز100امتياز) را کسب ننمايند مي توانند در صورت تمايل برابر مقررات مربوطه ، در دوره  مجدد مراحل  ثبت نام آن  را طي نمايند. 

نکته2 : جهت ورود آزمون ، کد ملي متقاضي نام کاربري و رمز عبور  مي باشد و صرفا يک مرتبه مجاز به ورود به آزمون مي باشيد

رديف
نام دوره
مهلت ثبت  نام دوره 
تاريخ آزمون دوره
لينک دانلود منبع دوره
ورود به  آزمون دوره
لينک بخشنامه دوره
1
حقوق اداري(دوره آموزشي مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
2
آشنايي با وصيتنامه سياسي الهي امام خميني ره(دوره آموزشي عمومي)  
پايان مهلت ثبت نام1399/03/27
1399/03/29
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
3
قانون ماليات بر ارزش افزوده(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
4
خلاصه سازي مکاتبات و نوشته هاي اداري(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/03/26
1399/03/27
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
5
نظام مديريت اسلامي( دوره آموزشي مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/03
1399/04/04
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
6
ارتباطات سازماني(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/03
1399/04/04
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
7
 قانون ماليات هاي مستقيم(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/08
1399/04/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
8
روابط کار(مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/10
1399/04/11
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
9
حقوق شهروندي در نظام اداري(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/09
1399/04/10
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
10
قانون ديوان محاسبات و اصلاحات بعدي(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
11
آمار کاربردي(دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
12
آشنايي بانظام آموزشي کارکنان دولت(دوره آموزشي شغليپايان مهلت ثبت نام1399/04/18
1399/04/19
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
13
دوره آموزشي فرايندوفنون تصميم گيري(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/25
1399/04/26
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
14
آشنايي با الگوي اسلامي-ايراني پيشرفت(عمومي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/22
1399/04/23
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
15
اصول نظارت و کنترل(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
16
اصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري(دوره آموزش شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
17
مديريت استرس(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
18
سيستم دبيرخانه و بايگاني مکانيزه (اتوماسيون اداري)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/01
1399/05/02
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
19
آشنايي باقانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(مديران)
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
20
نقش حجاب در حفظ حريم خانواده(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام1399/05/05
1399/05/06
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
21
رضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
22
حسابداري مديريت استراتژيک
پايان مهلت ثبت نام1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
23
آشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/08
1399/05/09
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
24
آزمون مجدد حقوق اداري(ويژه غائبين و مردودين)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28دانلود
مهلت پايان يافت

25
آزمون مجدد قانون ماليات بر ارزش افزوده(ويژه غائبين و مردودين)
پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28
دانلود
مهلت پايان يافت

26
آزمون مجدد خلاصه سازي مکاتبات ونوشته هاي اداري(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/04/28دانلود
مهلت پايان يافت
27
آزمون مجدد نظام مديريت اسلامي(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
28
آزمون مجددقانون ماليات هاي مستقيم(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
29
آزمون مجدد  ارتباطات سازمانييژه غائبين و مردودين )پايان مهلت ثبت نام1399/05/04دانلود
مهلت پايان يافت
30
پدافند غير عامل(کليه پست ها)پايان مهلت ثبت نام1399/05/12
1399/05/13
دانلود
مهلت پايان يافت
دانلود
31
پژوهش هاي سازماني(مديران)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
32
اصول و مباني ارتباط جمعي(دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
33
آيين نگارش و مکاتبات اداري(دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
34
حسابداري بخش عمومي (دوره آموزش شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/15
1399/05/16
دانلودمهلت پايان يافت
دانلود
35
آسيب شناسي خانواده(کليه پست ها)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/19
1399/05/20
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
36
انسان شناسي(مديران)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/22
1399/05/23
دانلود
مهلت پايان يافتدانلود
37
آزمون مجدداصول نظارت و کنترل(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09
دانلودمهلت پايان يافت
38
آزمون مجدداصول و مباني نظارت و کنترل در نظام اداري(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
39
آزمون مجدد مديريت استرس(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
40
آزمون مجدد سيستم دبيرخانه و بايگاني مکانيزه (ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/09دانلودمهلت پايان يافت
41
فن بيان و آيين سخنوري(دوره آموزش شغلي)
مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
42
گزارش نويسي در امور اداري (دوره آموزشي شغلي)
پايان مهلت ثبت نام
1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
43
قوانين مالي شرکت ها دولتي(دوره آموزشي شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
44
حقوق پيمان (دوره آموزشي شغلي)پايان مهلت ثبت نام1399/05/22
1399/05/23
دانلودمهلت پايان يافتدانلود
45
آزمون مجدد روابط کار(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت

46
آزمون مجددآمار کاربردي(ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت
47
آزمون مجدد قانون ديوان محاسبات و اصلاحات بعدي (ويژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام1399/05/11دانلودمهلت پايان يافت

48
آزمون مجددآشنايي با قانون برنامه و بودجه و قانون بودجه سالانه کل کشور(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16
دانلود
مهلت پايان يافت

49
آزمون مجددرضايت شغلي و چگونگي اندازه گيري آن(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلودمهلت پايان يافت
50
آزمون مجددحسابداري مديريت استراتژيک(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلودمهلت پايان يافت
51
آزمون مجددآشنايي با اينترنت و کاربرد آن در اداره امور دفتري(يژه غائبين و مردودين)پايان مهلت ثبت نام
1399/05/16دانلود-مهلت پايان يافت
52
آزمون مجددآشنايي با نظام آموزشي کارکنان دولت(يژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/21
دانلودمهلت پايان يافت
53
آزمون مجدددوره آموزشي فرايندوفنون تصميم گيري(يژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/21دانلودمهلت پايان يافت
54
اخلاق حرفه اي (مديران)مهلت ثبت نام پايان يافت
1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
55
آزمون مجددپژوهش هاي سازماني(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
56
آزمون مجدداصول و مباني ارتباط جمعي(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
57
آزمون مجددآيين نگارش و مکاتبات اداري(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
58
آزمون مجددحسابداري بخش عمومي (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/23دانلودمهلت پايان يافت
59
پرسش ها و پاسخ هاي اعتقادي(کليه پست ها)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/02
1399/06/03
دانلودورودآزمون
دانلود
60
تجزيه و تحليل صورتهاي مالي
مهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
61
برنامه ريزي استراتژيک در روابط عموميمهلت ثبت نام پايان يافت1399/06/05
1399/06/06
دانلود

دانلود
62
آزمون مجددانسان شناسي (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت

63
آزمون مجددگزارش نويسي در امور اداري (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
64
آزمون مجددقوانين مالي شرکت ها دولتي(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
65
آزمون مجددحقوق پيمان (ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
66
آزمون مجددفن بيان و آيين سخنوري(ويژه غائبين و مردودين)مهلت ثبت نام پايان يافت1399/05/30دانلودمهلت پايان يافت
67
آشنايي با قوانين و مقررات ناظر بر ارتقاء سلامت اداري و مبارزه با فساد
مهلت ثبت نام پایان یافت
1399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
68
آشنايي با طرح طبقه بندي مشاغل ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي آن
مهلت ثبت نام پایان یافت
1399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
69
آيين نگارش حقوقي
مهلت ثبت نام پایان یافت
1399/06/12
1399/06/13
دانلود
دانلود
70
توجيهي بدو خدمت
تا پايان بهمن ماه
سه شنبه هرهفته
دانلود1
دانلود2
دانلود3
دانلود4
دانلود5
ورودآزمون
دانلود
71
دوره آموزشي مديريت سبز (ویژه توزیع برق)
1399/07/19
1399/07/20
1399/07/21
دانلود

دانلود
72
آشنايي با علوم و معارف دفاع مقدس ویژه شرکت آب وفاضلاب یزد
1399/07/071399/07/08
1399/07/09
دانلودورودآزموندانلود
73
سياست هاي کلي اصل چهل چهار قانون اساسي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
74
سيستم ها و روش ها
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
75
اصول گزارش نويسي در روابط عمومي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
76
مقررات اعتبارات اسنادي
1399/06/271399/07/02
1399/07/03
دانلودورودآزموندانلود
77
قانون مدني
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
78
آموزش الکترونيکي
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
79
آشنايي با قانون خدمات کشوري
1399/07/031399/07/09
1399/07/10
دانلود
دانلود
80
چگونگي تدوين طرح هاي پژوهشي
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
81
ايمني و بهداشت محيط کار
1399/07/091399/0713
1300/07/14
دانلود
دانلود
82
آشنايي با قانون مديريت خدمات کشوري(ارزيابي عمکرد)
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
83
مراحل تهيه و تنظيم بودجه
1399/07/101399/07/15
1399/07/16
دانلود
دانلود
84
آزمون انلاین مجدد بدو خدمت فقط ویزه غایبین ومردودین(شهریه دوره وآزمون بار اول انجام شده باشد) تابهمن 99
پنج شنبه هر هفته

ورودآزمون

85
آزمون مجددسیاست های کلی اصل 44
1399/07/09
1399/07/1086
آزمون مجدد سیستم ها وروشها
1399/07/09
1399/07/10


87
آزمون مجدداصول گزارش نویسی درروابط عمومی
1399/07/09
1399/07/10


88
آزمون مجددمقررات اعتبارات اسنادی
1399/07/09
1399/07/10

جهت شرکت درآزمون مجدد(ويژه غايبين -مردودين)حداکثر تا يک روزقبل از زمان آزمون که دربخشنامه وجدول بالادرج گرديده،ازطريق کادر پايين و باورود به سايت مراحل ثبت نام را طي نماييد

 توجه:شرکت کنندگان درهمه ي آزمونهاي اين سامانه ابتدا به واحد آموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه ومعرفي نامه شرکت درآزمونها بنام سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان يزد دريافت وسپس چنانچه براي اولين باربه اين سامانه مراجعه نموده ايد با کليک روي گزينه ثبت نام متقاضيان جديد اقدام به ثبت نام آزمون با رعايت شرايط ذيل نماييد.بعد ازثبت مشخصات شما درسامانه در دفعات بعدي با کد ملي وارد سامانه مي شويد.

توجه مهم: آخرين مرحله ثبت نام پرداخت هزينه مي باشدکه بايد پيغام دهد"کاربرگرامي پرداخت شمابا موفقيت انجام شد.جهت دريافت کارت ورود به جلسه مي توانيدبه بخش آزمونهاي ثبت نام شده مراجعه نماييد"ودريافت کارت به منزله رسيد بانکي وثبت نام قطعي تلقي مي گردد

در ثبت صحيح اطلاعات فردي و ساير اطلاعات نهايت دقت را مبذول فرمائيد زيرا اطلاعات آن در گواهينامه دوره درج مي گردد ومسئوليت عدم مغايرت بعهده فرد متقاضي شرکت در آزمون مي باشد.

-----------------------------------------------------------------------------------------

در صورت بروز مشکل و هرگونه سوال در مورد نحوه ثبت نام و آزمون مي توانيد با شماره پشتيباني آزمون تماس بگيريد .

تلفن تماس با پشتيباني آزمون 8019-594-0913

 

 

كد ملی :
  * 
کد ملی :   *
كد امنيتي : *
ثبت نام متقاضیان جدید