بسمه تعالي

سازمان مدبريت و برنامه ريزي  استان يزد

مديريت آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري

مرکز آزمون

ضمن خوش آمدگويي ، توجه شما را به نکاتي درخصوص اجراي آزمونها در سال۱۴۰۰ در اين سامانه جلب مي نمايد
توجه : براي  کلیه آزمونهاي غير حضوري(آنلاین )  مي بايست ابتدا به واحدآموزش کارکنان محل خدمت خود مراجعه و معرفي نامه  شرکت درآزمونها بنام سازمان مديريت و برنامه ريزي استان يزد دريافت و سپس چنانچه برای اولین مرتبه  می خواهید در این سامانه ثبت نام نماییدبا کليک روي گزينه متقاضيان جديد( کادر پایین همین صفحه)اقدام به ثبت  مشخصات خود می نمایید اما در نوبت های بعدی با وارد نمودن کدملی در کادر پایین به سامانه ثبت نام وارد می شوید.
همه ي آزمونها  در (شرایط کرونایی ) سال ۱۴۰۰صورت غيرحضوري برگزار مي گرد
:بخش اول 
آزمونهای آنلاین مهارت های هفت گانه که در شرایط کرونایی1400
تاکید می نمایدفقط بارعایت الزامات ذیل امکان برگزاری آنلاین خواهید داشت

قابل توجه : قبل از ثبت نام از دراختیار داشتن کامپیوتر با مشخصات ذیل اطمینان پیدانمایید-
  کامپیوتر شما باید ویندوز 7  وحتما نسخه32 بیتی  آن باشد-
.آفیس الزاما 2007 یا 2010 باشد
مرروگرمورد استفاده بایداینترنت اکسپلورر8 به بالا وترجیحا8 یا9باشد
ضروری می باشدoutlook برای پاسخ به سوالات مهارت هفتم(اینترنت)نصب  نرم افزار
بعد از ورود به سامانه آزمون  باکلیک روی گزینه
برای تنظیمات آزمون های عملی از  اینجا کلیک نمایید"
 نصب فایل اتصال به سامانه آزمون را انجام دهید


برای ورود به سامانه آزمون آنلاین مهارت های هفت گانه اینجا کلیک نمایید

کلمه عبور ورمز  ورود شما به سامانه کد ملی  می باشد

برای دریافت نمونه سوالات مهارت های هفت گانه اینجا کلیک کنید

بخش دوم
دوره هاي آموزشي شغلي-مديران -عمومي غيرحضوري آنلاين (دوره هاي آموزشي الکترونيکي)
عنوان و شرايط دوره هاي آموزشي الکترونيکي با بخشنامه به ادارات اعلام مي گردد و سپس  شما مراحل ثبت نام ازمسیر کادر پایین همین صفحه و دانلود منبع آموزشي و  ورود به آزمون را از طريق جدول ذیل  انجام خواهيد داد.
توجه مهم :
هنگام ثبت نام ودريافت نوبت آزمون های شغلی ، مدیران  ، عمومی ، و همچنین  توجیهی بدوخدمت  که (یکشنبه ها  آزمون اولین بار (همراه شهریه دوره )و پنج شنبه ها فقط با هزینه آزمون مجدد  برگزار می گردد، شما امکان انتخاب فقط يک زمان دارید ولي  در بازه زماني آزمون از 9 صبح تا ساعت 18 مي باشد لطفا زمان ورود به آزمون  خود را به نحوي برنامه ريزي نماييد که قبل از ساعت 18  آزمون شما خاتمه پيدا کرده باشد.
نکته مهم: افرادي که در هردوره ثبت نام مي نمايند در صورتي که در روز و ساعت مقرر در آزمون غايب يا نمره حد نصاب قبولي(60درصداز امتياز 100) کسب ننمايند ،فقط مي توانند در صورتي که دوره  تکرار گرديد ،  مجدد مراحل ثبت نام را در مهلت مقرر که حداکثر روز قبل از آزمون که در بخشنامه دوره درج شده  طي نمایند  ودر آزمون شرکت نمايند . 

  جهت ورود به آزمونهاي شغلی-مدیران -عمومی وبدوخدمت آنلاين روی گزینه ورودآزمون درجلو هرعنوان دوره در جدول زیر  کلیک نمایید وسپس برای کلمه عبور ورمزورودکدملی وارد نمایید


دانلودبخشنامهدانلودمنبع
رديف
نام دوره
مهلت ثبت  نام دوره 
تاريخ آزمون دوره
لينک دانلود منبع دوره
ورود به  آزمون دوره
لينک بخشنامه دوره
1
آداب واسرار نماز
1400/02/16
1400/02/20
1400/02/21
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
2
تفسیرآیات برگزیده
1400/02/22
1400/02/25
1400/02/26
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
3
اصول حسابداری
1400/02/22
1400/02/27
1400/02/28

دانلودمنع
ورودآزمون
دانلود بخشنامه
4
احکام زندگی دراسلام
1400/02/30
1400/03/01
1400/03/02

دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
5
 آینده پژوهی (سفارشی مدیریت درمان)
14000/4/14
1400/04/16
1400/04/17
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
6
اصول بیمه
1400/02/30
1400/03/03
1400/03/04
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
7
دوره توجیهی بدوخدمت
شروع ثبت نام ازدوشنبه هرهفته
پایان ثبت نام شنبه هرهفته 
آزمون
یکشنبه هرهفته
تابهمن1400
دانلودمنبع1
دنلودمنبع2
دانلودمنبع3
دانلودمنبع4
دانلودمنبع5
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
8
آزمون مجددویژه غایب ومردودتوجیهی بدوخدمت1400وماقبل
ابتدامشخصات وسال آزمون اولیه را به پشتیبانی آزمون پیامک نمایید
ثبت نام جمعه تا چهارشنبه هرهفته وآزمون پنج شنبه هر هفته

ورودآزمون
9
آزمون مجدد غایبین ومردودین آداب واسرار نماز1400/02/26
1400/02/27

ورودآزمون
10
آزمون مجددغایبین ومردودین تفسیرآیات برگزیده
  1400/03/01
1400/03/02

ورودآزمون
11
آشنایی باقانون محاسبات عمومی(شغلی)
1400/03/08
1400/03/10
1400/03/11

دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
12
مدیریت روابط عمومی(شغلی)
1400/03/09
1400/03/10
1400/03/11
دانلود منبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
13
رضایت شغلی وچگونگی اندازه گیری آن
1400/03/06
1400/03/10
1400/03/11
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
14
دوره آموزشی بهسازی سازمانی
1400/03/03
1400/03/12
1400/03/13
دانلود منبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
15
دوره آموزشی حکومت مهدوی ووظایف منتظران
1400/03/06
1400/03/08
1400/03//09
دانلوددمنبع
ورودآزمون
دانلود بخشنامه
16
آزمون مجددویژه  غایبین ومردودین اصول حسابداری
1400/03/03
1400/03/04

ورودآزمون
17
آزمون مجدد غایبین ومردودین احکام زندگی در اسلام
1400/03/08
1400/03/09

ورودآزمون
18
دوره آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس 1400/03/15
1400/03/17
1400/03/18
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
19
دوره آموزشی مدیریت ومهندسی ارزش(مدیران)


1400/03/17
1400/03/19
1400/03/20
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
20
آزمون مجددغایب ومردود اصول بیمه
1400/03/10
1400/03/11

ورودآزمون
21
آزمون مجددغایب ومردود دوره  آینده پژوهیورودآزمون
22
دوره آموزشی  آشنایی باقوانین سازمان بازرسی کل کشور(شغلی)
1400/03/151400/03/17
1400/03/18
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلود بخشنامه
23
دوره آموزشی نظام رسیدگی به تخلفات اداری(شغلی)
1400/03/15
1400/03/17
1499/03/18
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
24
دوره آموزشی قوانین ومقررات استخدامی(شغلی)
1400/03/151400/03/17
1400/03/18
دانلودمنبعورودآزمون
دانلودبخشنامه
25
دوره آموزشی آشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)1400/03/20
1400/03/22
1400/03/23
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
26
دور قوانین مالی  شرکت های دولتی
1400/03/22
1400/03/24
1400/03/25
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
27
آشنایی باقانون خدمات کشوری(آشنایی باراهبرها،فناوری اطلاعات وخدمات اداری)فصل 1و2و5
1400/03/221400/03/24
1400/03/25
داتلودمنبعآزمون ورود
دانلودبخشنامه
28
آشنایی بانظام حقوق ودستمزد
1400/03/221400/03/24
1400/03/25
داتلودمنبعورودآزمون
دانلودبخشنامه
29
آزمون مجددغایب ومردودآشنایی باقانون محاسبات عمومی(شغلی)1400/03/17
1400/03/18

ورودآزمون
30
آزمون مجددغایب ومردودمدیریت روابط عمومی(شغلی)1400/03/17
1400/03/18
ورودآزمون
31
آزمون مجددغایب ومردودرضایت شغلی وچگونگی اندازه گیری آن1400/03/171400/03/18
ورودآزمون
32
آژمون مجددغایب ومردوددوره آموزشی بهسازی سازمانی1400/03/18
1400/03/1933
آزمون مجددغایب ومردوددوره آموزشی حکومت مهدوی ووظایف منتظران1400/03/16
1400/03/1734
دوره آموزشی شبکه های اجتماعی،سوادرسانه ای،ومسِولیت پذیری اجتماعی
1400/04/03
1400/04/05
1400/04/06
دانلود منبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
35
دوره آموزشی حل مساله وتصمیم گیری(مدیران)
1400/03/30
1400/04/02
1400/04/03
دانلود منبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
36
آزمون مجددغایبین ومردوذین آشنایی باعلوم ومعارف دفاع مقدس 1400/03/22
1400/03/23

ورودآزمون
37
آزمون مجددغایبین ومردودین  مدیریت ومهندسی ارزش(مدیران)1400/03/25
1400/03/26

ورودآزمون
38
آزمون مجددغایب ومردود آشنایی باقوانین سازمان بازرسی کل کشور(شغلی)1400/03/24
1400/03/25

ورودآزمون
39
دوره آموزشی مدیریت برمبنای هدف(مدیران)
1400/04/06
1400/04/09
1400/04/10
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
40
دوره آموزشی آشنایی بانظام آموزشی کارکنان دولت(ویژه پرسنل شرکتهای آموزشی)
ازپنج شنبه تاسه شنبه

چهارشنبه هرهفته
دانلودمنیع
ورودآزموندانلودبخشنامه
41
آزمون مجددغایب ومردودآشنایی با اندیشه و سیره امام خمینی (ره)1400/03/29
1400/03/30

ورودآزمون
42
دوره آموزشی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم وآسیب های اجتماعی
1400/04/10
1400/04/12
1400/04/13
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودبخشنامه
43
دوره آموزشی برنامه ریزی ضمن خدمت کارکنان دولت
ویژه اداره کل فرودگاه های استان یزد

1400/05/03
منبع دوره
ورودآزمون
نامه دوره
44
دوره آموزشی قانون انتشاراسنادخزانه واوراق قرضه
1400/04/12
1400/04/14
1400/04/15
منبع دوره
ورودآزمون
نامه دوره
45
آزمون مجددغایب ومردوددوره حل مساله وتصمیم گیری(مدیران)1400/04/08
1400/04/09

ورودآزمون
46
دوره اشنایی باقانون تنظیم بخشی ازمقررات مالی دولت وقانون الحاق موادی به آن
1400/04/14
1400/04/16
1400/04/17

دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودنامه
47
دوره آموزشی جمعیت شناسی وفرهنگ افزایش  جمعیت
1400/04/171400/04/19
1400/04/20
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودنامه
48
دوره آشنایی باطرح طبقه بندی مشاغل وآیین نامه هاودستورالعمل های اجرایی ان
1400/04/19
1400/04/21
1400/04/22
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودنامه
49
دوره آموزشی مدیریت عملیات حسابداری انبار
1400/04/191400/04/21
1400/04/22

دانلودمنبعورودآزمون
دانلودنامه
50
دوره آموزشی قانون تجمیع عوارض
1400/04/191400/04/21
1400/04/22
دانلودمنبعورودآزمون
دانلودنامه
51
آزمون مجدد غایب ومردود قوانین مالی  شرکت های دولتی
1400/04/08
1400/04/09

ورودآزمون
52
آزمون مجدد غایب ومردود دوره آموزشی شبکه های اجتماعی،سوادرسانه ای،ومسِولیت پذیری اجتماعی 1400/04/12
1400/04/13

ورودآزمون
53
آزمون مجددغایب ومردود دوره آموزشی مدیریت برمبنای هدف(مدیران)1400/04/15
1500/04/16

ورودآزمون
54
آزمون مجددغایب ومردود آموزشی  آشنایی بانظام آموزشی کارکنان دولت(شغلی)1400/04/14
1400/04/15

ورودآزمون
55
آزمون مجددغایب ومردود دوره آموزشی مدیریت پیشگیری ازوقوع جرم وآسیب های اجتماعی1400/04/19
1400/04/20

ورودآزمون
56
دوره آموزشی خانواده متعالی دراسلام
1400/04/24
1400/04/26
1400/04/27
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلود نامه
57
دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی
1400/04/26
1400/04/28
1400/04/29
داتلودمنبع
ورودآزمون
دانلودنامه
58
دوره اموزشی قانون کاروتامین اجتماعی
1400/04/261400/04/28
1400/04/29
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودنامه
59
آزمون مجددبرنامه ریزی آموزش ضمن خدمت کارکنان دولت
1400/04/21
1400/04/2260
آزمون مجددانتشاراسنادخزانه واوراق قرضه
1400/04/21
1400/04 /2261
آزمون مجددغایب ومردود دوره آموزشی جمعیت شناسی وفرهنگ افزایش  جمعیت1400/04/26
1400/04/27
ورودآزمونورودآزمون
62
 آزمون مجددغایب ومردودآینده پژوهی (سفارش مدیریت درمان) 1400/04/23
1400/04/24

ورودآزمون
63
آزمون مجددغایب ومردوددوره آشنایی باطرح طبقه بندی مشاغل وآیین نامه هاودستورالعمل های اجرایی ان1400/04/28
1400/04/29

ورودآزمون
64
آزمون مجددغایب ومردوددوره آموزشی مدیریت عملیات حسابداری انبار1400/04/281400/04/29
ورودآزمون
65
آزمون مجددغایب ومردود دوره آموزشی قانون تجمیع عوارض1400/04/281400/04/29
ورودآزمون
66
دوره آموزشی مهارت های حرفه ای واداری کار بارایانه
1400/05/07
1400/05/09
1400/05/10
دانلودمنبع

دانلودفراخوان
67
آزمون مجددغایب ومردود دوره آموزشی خانواده متعالی دراسلام1400/05/02
1400/05/03

ورودآزمون
68
دوره آموزشی کیفیت زندگی کاری( مدیران)
1400/05/11
1400/05/13
1400/05/14
دانلودمنبع

دانلودنامه
69
آزمون مجددغایب ومردود دوره آموزشی بودجه ریزی عملیاتی1400/05/04
1400/05/05

ورودآزمون
70
آزمون مجددغایب ومردود دوره اموزشی قانون کاروتامین اجتماعی1400/05/041400/05/05
ورودآزمون
71
دوره آموزشی روخوانی وروانخوانی قرآن کریم
شروع ثبت نام ازدوشنبه هرهفته
پایان ثبت نام شنبه هرهفته
آزمون
یکشنبه هرهفته
تابهمن1400
دانلودمنبع
ورودآزمون
دانلودفراخوان
72
دوره آموزشی فرآیندآموزش وتوسعه منابع انسانی
1400/05/16
1400/05/18
1400/05/19
دانلودمنبع

دانلودفراخوان
73
دوره آموزشی مخاطب شناسی درروابط عمومی
1400/05/161400/05/18
1400/05/19

دانلودمنبع
دانلودفراخوان
74
دوره آموزشی آیین نگارش ومکاتبات اداری
1400/05/161400/05/18
1400/05/19
دانلودمنبع

دانلودفراخوان
75
دوره اموزشی حسابرسی مالیاتی
1400/05/161400/05/18
1400/05/19
دانلودمنبع
دانلودفراخوان
76


77


78


79


80


81


82


83


84


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97

98


99

100


101


102


103


104


105


106


107


108


109

110


111


112


113


114


115

116

117

118


119


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


140


143


144


145


146

147
توجه:ورود به سامانه زیر صرفا برای ثبت نام وپرداخت هزینه آزمون می باشدونحوه ورود به سامانه برگزاری آزمونها درمتن بالا توضیح داده شده است.

مديريت کلی آزمونهااین سامانه با مرورگرفایرفاکس سازگار تروبهتر پشتیبانی میشود

پشتيبانيآزمون 8019-594-0913

كد ملی :
  * 
کد ملی :   *
كد امنيتي : *
ثبت نام متقاضیان جدید